Behandelingen - Chirurgie En Implanten

Implantes

Indien één of enkele tanden of kiezen ontbreken kunnen deze worden vervangen door een kroon of brug op implantaten. Het plaatsen van implantaten gebeurt in het algemeen met plaatselijke verdoving, maar is ook mogelijk met sedatie. Vaak moet na het trekken van een tand of kies enkele maanden worden gewacht met het plaatsen van een implantaat, soms kan echter direct een implantaat worden geplaatst. Na een inhelingsperiode van 8 weken tot enkele maanden kunnen we beginnen met de afdrukken van de kroon, brug of prothese.

Sinuslift of botopbouw

In cases where we don’t have enough bone to put the implants we add bone volume with bone grafts and collagen membranes. Once it’s healed, we can continue the treatment with the implants.

Soorten Chirurgie

We also offer the surgery service in cases such as Tooth extraction, gum surgery or lingual frenulum surgery.